Expertize tehnice;

Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

  • Poduri masive, metalice, mixte;

  • Studii hidraulice pentru poduri noi și pentru verificarea celor existente;

  • Evaluarea capacității portante a structurilor de poduri existente;

Proiecte de reparații curente, consolidări și modernizări;

Verificare de proiecte;

Elaborare oferte tehnico-financiare.