• Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Ansamblu locuinţe sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane insumand 61 U.L., B-dul Independenţei nr. 6-8, oraş Panciu, judeţul Vrancea”;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Extindere corp clădire P+1E cu funcţiunea de Şcoala Gimnazială, str. Berceni, oraş Vălenii de Munte, judeţ Prahova”;
 • Plan urbanistic zonal pentru amplasament gospodărire cu apă în localitatea Stoeneşti, judeţul Giurgiu;
 • Elaborare documentaţii economice şi analiză cost-beneficiu pentru Biserica. Studiu de Fezabilitate. Nicolae Mârşa, judeţul Giurgiu;
 • Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică + Audit Energetic pentru “Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, CJ Ialomiţa;
 • Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică + Audit Energetic pentru “Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, CJ Ialomiţa;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Modernizarea fermei viticole Cooperativa Agricolă Via Domnului oraş Urlaţi, judeţul Prahova”;
 • Expertiza tehnică pentru “Reabilitare Şcoală Corpurile C1 şi C2 in localitatea Mârşa Judeţul Giurgiu”;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic pentru “HANUL GOLEŞTILOR” din localitatea Stefăneşti, judeţul Argeş, în cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, judeţul Argeş;
 • Studiu de soluţie pentru “Consolidare, Modernizare şi Extindere Centru de învăţământ” cu obiect Şcoală Corp A şi Corp B, corp anexă şi sală de sport localitatea Mârşa, judeţul Giurgiu;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”; Amplasamentul din Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiorii de Vede, Aleea Parc Nord f.n. Lot 1, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”; Amplasamentul din Judeţul Prahova, Localitatea Păuleşti, Bloc Locuinţe Etapa 1, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru: “Renovare exterioară şcoală şi extindere corp anexă – grupuri sanitare şi sala de clasă, şcoala Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa”;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, Amplasamentul din judeţul Tulcea, oraşul Babadag, str. Pavel Gheorghe nr. 4-8, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Studiu de Fezabilitate pentru “Consolidare, Modernizare şi Extindere Centru de învăţământ” cu obiect şcoală Corp A şi Corp B, corp anexă şi sală de sport;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Sistematizare verticală şi zid de sprijin din beton armat complex de vinificaţie, localitatea Urlaţi, judeţul Prahova”.
 • Proiect Tehnic de Executie „Modernizare poduri în comuna Dobroteşti, judeţul Teleorman”

 • Studiu de Fezabilitate “Documentatie de proiectare la faza SF (cod CPV 71322500-6) pentru poduri pietonale in orasul Ineu, jud. Arad”

 • „Locuinte sociale pentru comunitatile de romi, judetul Bihor, comuna Osorhei, Drumul Sarandului”

 • „Ansamblu de locuinte sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane insumand 61.U.L.,b-dul Independentei, nr. 6-8, oras Panciu, jud. Vrancea”

 • „Reabilitare si extindere Scoala, realizare sala de sport in satul Salciile, comuna Salciile”

 • „Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corp cladire Gradinita nr. 244, Bucuresti;

 • „Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corp cladire Gradinita nr. 269” , Bucuresti;

 • „Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corp cladire Gradinita nr. 54” , Bucuresti;

 • „Servicii de expertiza tehnica pentru corpurile de cladire ale Scolii Gimnaziale nr. 280”

 • „Servicii de expertiza tehnica pentru corpul de cladire Gradinitei “Floarea Soarelui””

 • „Servicii de expertiza tehnica pentru corpurile de cladire ale Scolii Gimnaziale nr. 103”

 • „Expertiza tehnica exigenta A pentru structura metalica aferenta obiectivului de investitie SCOALA GIMNAZIALA ION I.C. BRATIANU, respectiv pentru Sala de sport P+1, suprafata desfasurata aprox. Sd=980mp”

 • „Construire bloc ANL – Locuinte de serviciu, str. Ceyrat, nr. 4, Oradea”, judet Bihor;

 • „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru scoala Gimnaziala Teasc”, judet Dolj (include studiul geotehnic, audit energetic si expertiza tehnica);

 • „Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale pentru Liceul Tehnologic Topolog – Corp cladire grădiniţa”, judet Tulcea (include studiul geotehnic si expertiza tehnica);

 • „Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale pentru Liceul Tehnologic Topolog – corp cladire Scoala cu clasele I – VIII (inclusiv clasa pregătitoare)” – proiectul prevede si reabilitare, modernizare Sala de sport, judet Tulcea (inlcude studiul geo si expertiza tehnica);

 • Studiu de Fezabilitate „Construire campus scolar” Oradea, judetul Bihor

 • „Realizare acoperis, reabilitare, modernizare gradinita Nadrag”, judet Timis;

 • Proiect Tehnic „Extindere sediu primarie comuna Putineiu, judetul Teleorman”;

 • Proiect Tehnic „Realizare gradinita cu program prelungit in comuna Stefanestii de Jos, judet Ilfov”;

 • Proiect Tehnic „Extindere, reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele i-viii Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, judetul Olt”;