Expertize tehnice;

Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

  • Proiectare de instalații electrice;

  • Proiectare de instalații termice;

  • Proiectare de instalații sanitare;

  • Proiectare sisteme de ventilație;

Verificare de proiecte;

Elaborare oferte tehnico-financiare.