proiectare constructii hidrotehniceExpertize tehnice;

Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

  • Alimentări cu apă;

  • Canalizări;

  • Stații de tratare și de epurare;

  • Baraje;

  • Îndiguiri cursuri de apă;

  • Consolidări de maluri;

  • Derivații, galerii, castele de apă;

  • Foraje și injecții;

Verificare de proiecte;

Elaborare oferte tehnico-financiare.