Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

  • Proiectare de arhitectură;

  • Amenajări de interior și exterior;

  • Restaurare și reabilitare;

Planuri urbanistice generale, zonale și de detaliu;

Proiectare de sistematizare;

Verificare de proiecte;

Elaborare oferte tehnico-financiare.