CONSULTANŢĂ

CPV Project oferă servicii de consultanţă în vederea atragerii fondurilor europene şi monitorizează continuu programele finanţate de Comisia Europeană care răspund necesităţilor clienţilor noştri.

Oferim consultanţă profesională pentru întocmirea documentaţiilor, asigurăm intermedierea cu instituţiile bancare agreate de client, concepem cererile de finanţare şi urmărim implementarea proiectelor printr-un mecanism profesionist de management de proiect.

Datorită capacitaţii de a furniza şi documentaţiile tehnice de proiectare, clienţii nostri se bucură de un pachet complet, unitar şi coerent, fapt ce augumentează şansele de obţinere a finanţării pentru proiectele coordonate de specialiştii noştri.

În conformitate cu Strategia Europa 2020, Comisia Europeană a lansat următoarele teme prioritare pentru exerciţiul bugetar 2014-2020:

I. CAPITAL UMAN
II. COMPETITIVITATE
III. INFRASTRUCTURĂ
IV. ASISTENŢĂ TEHNICĂ
V. DEZVOLTARE REGIONALĂ
VI. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
VII. AGRICULTURĂ & PESCUIT
VIII. COOPERARE
IX. ALTE PROGRAME

PENTRU DENUMIRILE PROGRAMELOR CE COMPUN TEMELE PRIORITARE, FACEŢI CLICK PE IMAGINEA DIN DREAPTA