CPV Project – We design for you!

CPV Project acoperă toate ariile ingineriei civile, putând veni în întâmpinarea oricărei cereri din partea clienților nostri.
Beneficiind de cunoașterea de detaliu a normelor naționale și europene, respectiv a legislației din domeniu, CPV Project dezvoltă soluții de proiectare optime din punctul de vedere al costului total de investiție.
Specialiștii noștri acordă o deosebită importanță protejării mediului, toate proiectele concepute având un impact minim asupra mediului înconjurător.

Drumuri

Expertize tehnice;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

 • Drumuri de exploatare, comunale, județene, naționale;
 • Proiecte de consolidări;
 • Amenajarea circulației;
 • Semnalizare rutieră;
 • Drumuri urbane și rurale (străzi);
 • Drumuri de incintă;
 • Parcări;
 • Platforme.

Verificare de proiecte;
Elaborare oferte tehnico-financiare.

Poduri

Expertize tehnice;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

 • Poduri masive, metalice, mixte;
 • Studii hidraulice pentru poduri noi și pentru verificarea celor existente;
 • Evaluarea capacității portante a structurilor de poduri existente;

Proiecte de reparații curente, consolidări și modernizări;
Verificare de proiecte;
Elaborare oferte tehnico-financiare.

Construcții Hidrotehnice

Expertize tehnice;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

 • Alimentări cu apă;
 • Canalizări;
 • Stații de tratare și de epurare;
 • Baraje;
 • Îndiguiri cursuri de apă;
 • Consolidări de maluri;
 • Derivații, galerii, castele de apă;
 • Foraje și injecții;

Verificare de proiecte;
Elaborare oferte tehnico-financiare.

Structuri Civile

Expertize tehnice;
Relevee;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

 • Proiecte de case, vile, case de vacanță, blocuri de locuințe, cladiri de birouri și comerciale, hoteluri, pensiuni;
 • Proiecte de hale industriale, depozite, service-uri auto;
 • Proiecte de hale zootehnice, hale de producție agricolă, construcții anexe;
 • Proiecte de construcții speciale;

Verificare de proiecte;
Elaborare oferte tehnico-financiare.

Instalații în Construcții

Expertize tehnice;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

 • Proiectare de instalații electrice;
 • Proiectare de instalații termice;
 • Proiectare de instalații sanitare;
 • Proiectare sisteme de ventilație;

Verificare de proiecte;
Elaborare oferte tehnico-financiare.

Arhitectură & Urbanism

Studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru:

 • Proiectare de arhitectură;
 • Amenajări de interior și exterior;
 • Restaurare și reabilitare;

Planuri urbanistice generale, zonale și de detaliu;
Proiectare de sistematizare;
Verificare de proiecte;
Elaborare oferte tehnico-financiare.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ:

CPV Project oferă asistență tehnică în domeniile ingineriei civile acoperite de firma noastră, cum ar fi infrastructura rutieră, structuri civile și industriale, respectiv lucrări edilitare.
Asistența tehnică este intrinsec legată de procesul (încheiat) de proiectare, fiind practic o prelungire a activității de birou a specialiștilor noștri în cadrul etapei de implementare și execuție a proiectului tehnic.
CPV Project urmărește implementarea tuturor proiectelor realizate, prin asigurarea de asistență tehnică specializată la fiecare etapă din cadrul execuției unui proiect.
Procesul de asistență tehnică se încadrează în relația beneficiar – proiectant – consultant, fiind parte a serviciilor de proiectare, odată documentația tehnică finalizată.